Wij werken volgens vooraf afgesproken uurtarief. Bij het eerste gesprek zal een indicatie van de kosten gegeven kunnen worden. Vervolgens werken we volgens afspraken en zal er nooit sprake zijn van onaangekondigde overstijging van budgetten.

Overigens is bij de aanpak van fraude, naast het principiële belang, het uitgangspunt dat de kosten nooit de baten mogen overschrijden.

Daarbij is het ook goed om te weten dat kosten die zijn gemaakt om fraude aan te tonen, verhaald kunnen worden op de dader . Uiteraard zijn daarnaast ook de door de dader veroorzaakte overige kosten of inkomstenderving op hem/haar te verhalen.

Wij hebben zeer uitgebreide ervaring met het verhalen  van deze kosten en kunnen daarin adviseren. Circa 80%  van de gevorderde kosten wordt door ons terug gehaald.

Alleen van een volledig kale kip kun je niet te plukken!