Ook voor uw bedrijf is het mogelijk om preventieve maatregelen te nemen.

Als u wilt weten hoe, klik dan op 


Fraude Preventie

 

  

 

 

 

 

Als u het gevoel heeft dat u al geconfronteerd wordt met fraude, of weet dat dit het geval is, klik dan op


 

Fraude bestrijden

 

   

  

  

  

  

Helaas is fraude dagelijkse praktijk geworden voor elke ondernemer. Spooknota’s en andere vormen van acquisitiefraude zien we dagelijks voorbij komen. Maar er zijn vele vormen van fraude waarvan enkele nog veel bedreigender. Interne fraude door eigen medewerkers of stelselmatige externe fraude bijvoorbeeld!

Onderzoeken tonen aan dat ongeveer 6% van de winst verdwijnt in de zakken van fraudeurs. En dat kan niet de bedoeling zijn!


DeLange Fraude Advies & Onderzoek heeft een zeer ruime ervaring met de bestrijding van fraude (en andere vormen van criminaliteit). Daarnaast is er veel ervaring met het fraudebestendig maken van processen. En dat is misschien wel net zo belangrijk als het opsporen ervan.


DeLange Fraude is erkend door het ministerie van Veiligheid en Justitie en aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Wij houden ons aan alle, op de branche van toepassing zijnde, protocollen.